ІНФОРМОВАНА ЗГОДА
пацієнта на обробку його відомостей
під час дистанційного огляду у лікаря-дерматовенеролога
в День діагностики меланоми
Я (пацієнт або законний представник), _____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові), _________________ року народження,
цим документом підтверджую факт надання усвідомленої згоди на обробку своїх відомостей під час дистанційного огляду у лікаря-дерматовенеролога в День діагностики меланоми на сайті http://stop-melanoma.net

Своїм підписом я підтверджую, що під час дистанційного огляду у лікаря-дерматовенеролога ________________, яка відбулася "15" травня 2020р. у зрозумілому та доступному вигляді мені була надана інформація стосовно сутності _________________________________________________________.

Мені надали можливість поставити всі запитання, які мене цікавили, щодо _____________________________________________________________,
а також отримати на них повні та зрозумілі для мене відповіді.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ, текст цієї згоди мною прочитано та даю згоду на обробку персональних даних та лікарської таємниці, тобто відомостей про стан здоров'я, хворобу, діагноз, огляд та його результати одержані при медичному обстеженні, фотозйомку, факт звернення за медичною допомогою, методи лікування, інтимну і сімейну сторони життя.

Я розумію, що ця згода є юридичним документом і передбачає настання правових наслідків.

Надана інформація буде зберігатися в ГО «Стом меланома».
Політика конфіденційності
Персональні дані Пацієнта.

1. Надаючи згоду на обробку Ваших персональних даних, Ви приймаєте та погоджуєтесь з викладеними нижче Умовами обробки персональних даних в заході День діагностики меланоми (далі – Політика).

2. Використовуючи даний Сайт: http://stop-melanoma.net під час заходу: День діагностики меланоми, Пацієнт автоматично надає згоду на збирання, зберігання, використання та поширення інформації про себе, згідно Правил конфіденційності, які подані у цій Політиці.

3. Пацієнт погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» ГО «Стоп меланома» має право на включення персональних даних, наданих пацієнтами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

4. Ваші персональні дані збирає та зберігає ГО «Стоп меланома», яка є власником бази даних.

5. Персональні дані пацієнта збираються під час взаємодії з інтерфейсом_____________, наприклад, під час дистанційного огляду лікарем-дерматовенерологом, через особистий кабінет пацієнта, коли Ви самостійно вносите дані, під час внесення інформації лікарем тощо.

5.1. Це, по-перше, загальні дані про особу:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • стать;
 • дата народження;
 • паспортні дані;
 • місце реєстрації та місце проживання;
 • засоби зв'язку;
 • IP адреси;
 • Фотографія;
 • інші дані, що можуть знадобитися для надання Вам якісних послуг.
5.2.По-друге, це чутливі дані, тобто такі, що стосуються стану Вашого здоров'я:

 • сам факт звернення до лікаря (дистанційно);
 • вся медична інформація, що містить не лише свідчення про стан здоров'я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров'я.
5.3.Ваші персональні дані збираються з метою надання якісних послуг під час безкоштовного заходу: День діагностики меланоми, завданням якої є зменшення смертності від меланоми в Україні, завдяки ранній діагностиці шляхом поширення серед населення, а також, надання інформації про меланому та рак шкіри.

6. Пацієнт зобов'язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті у процесі реєстрації або для оформлення дистанційного огляду у лікаря-дерматовенеролога. Проведений захід: День діагностики меланоми стосується однієї з найбільш серйозних сфер життя кожної людини — здоров'я. Внесення неправдивої або неточної інформації може мати серйозні наслідки.

7. Надаючи згоду на обробку персональних даних та приймаючи дані Умови Політики обробки персональних даних, Ви також надаєте згоду отримувати інформаційні повідомлення від нас, тобто дзвінки, СМС, e-mail тощо. Це необхідно для для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у ______________або отримання інформації (в тому числі контекстної), яка може бути Вам потрібною або цікавою.

8. Наші працівники отримують доступ до ваших даних лише з метою передбаченою п. 5.3. даної Політики. Такі працівники обов'язково надали письмове зобов'язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням професійних чи посадових обов'язків.

9. Персональні дані будуть включені до Бази персональних даних ГО «Стоп меланома» (далі — База персональних даних). Володільцем (тобто особою, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки) бази даних є ГО «Стоп меланома».

10. Як суб'єкт персональних даних Ви наділені цілим комплексом прав згідно ст.. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11. Якщо Ви реєструєтесь на сайті від імені та в інтересах третіх осіб, то, приймаючи дані Умови Політики, Ви підтверджуєте, що маєте достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, в тому числі щодо надання від імені таких осіб згоди на обробку персональних даних як їх представник (батько, мати, опікун чи інша особа, належним чином уповноважена на представництво).

12.ГО «Стоп меланома» має право збирати, зберігати і використовувати персональні дані пацієнта згідно наданої їм згоди.

Конфіденціальність та безпека.

13. Конфіденційної за цією Політикою визнається інформація про факт звернення пацієнта за медичною допомогою, а також інформація, яка передбачена в п.5.1. та п.5.2. даної Політики, та інша інформація яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією.

14.Сторони беруть на себе зобов'язання щодо дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої під час виконання Сторонами умов цієї Політики.

15. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Політикою, може здійснюватися тільки з письмової нотаріальної згоди пацієнта, та / або у випадках прямо передбачених законодавством.

16.ГО «Стоп меланома» докладає всіх можливих зусиль для максимально високого рівня безпеки інформації, розміщеної на Сайті, особливо персональних даних пацієнтів та інформації, яка відноситься до лікарської таємниці т.д.

17.Обробка персональної інформації та іншої конфіденційної (медичної) інформації пацієнтів відбувається в правовому полі України.

«СТОП-МЕЛАНОМА», громадська організація

+380 44 383 26 97
+380 94 927 96 97
melanomaday@gmail.com
http://stop-melanoma.net

Made on
Tilda